Tot najaar 2021 is er geen deelname aan kunstmarkten gepland.