Tot najaar 2020 is er geen deelname aan  kunstmarkten gepland.