Tot half 2022 zijn er geen workshops en kunstmarkten gepland.